גיליון 36

דבר העורכת

קוראים ומדפדפים יקרים,
הפעם אני ממליצה על עיון מעמיק בכתב העת. קריאת הכתבות והתבוננות בצילומים. הלוך
וחזור. בין הכתבות והצילומים ארוגים בתך נסתר נושאים שהמכנה המשותף שלהם עשוי להציף
שאלות ראויות לדיון, אף כי אלה אינן מודגשות בכל כתבה בנפרד ולא נהוג לדבר עליהן בקול.
׳מפה אילמת׳ היא שמה של סדרת כתבות שתעסוק במיפוי הקרמיקה התעשייתית בארץ במאה
העשרים. ב-1938 יזמו מנהיגי הקיבוץ הארצי – שהאמינו בביות הבוץ והפיכתו לחומר גלם ציוני
– את הקמת בית החרושת נעמן.
אדמה כמקום, אדמה כחומר ליצירה, אדמה רודפת, מבט על יושבי האדמה, מחוות לאדמה…
נסו.
ממליצה.
טליה טוקטלי

אודות העמותה

גלריית BY.5

כתב עת 1280

אמני העמותה

הרשמו לעמותהצרו קשר