1280°c הוא כתב עת ישראלי לאמנות ואומנות היוצא לאור מאז שנת 2001 פעמיים בשנה בהוצאת עמותת אמנים יוצרים בישראל. כתב העת מתרכז בקדרות, עיצוב קרמי ובתרבות חומרית ומכיל תיעוד של הנעשה בתחום הקרמיקה בישראל ומחוץ לה. בכל גיליון מתפרסם מאמר אקדמי החוקר את השדה הקרמי הישראלי, לצד כתבות וראיונות אודות אמנים מבטיחים ואמנים בכירים, כתבות על שיתופי פעולה בינלאומיים, סקירת תערוכות ופרסומים אודות פיתוחים טכנולוגיים הקשורים לעבודה בחומר.

עורכת כתב העת
טליה טוקטלי

גליונות אחרונים

אודות העמותה

גלריית BY.5

כתב עת 1280

אמני העמותה

הרשמו לעמותהצרו קשר