גיליון 34

דבר העורכת

אנגובים זה כיף! זו הכותרת לכתבה הסוגרת גיליון זה, כתבתה של מיכל קורן במדור הטכנולוגיה
של החומר. הנחתי לכותרת הזאת להתרוצץ בראשי. האם אמצא שימוש במילה כיף בכתיבתו של
אמן יוצר בתחום אמנות אחר?
כיף היא מילה יומיומית. מילה שמתארת תחושות של הנאה וסיפוק בהקשר של חוויות בתחומים
שונים. כיף שייכת למילים שחדרו לשפה העברית מהערבית, ובערבית כיף הוא גם כינוי לחשיש,
שכידוע גורם להתרוממות רוח עד כדי אובדן חושים.
כיף כמו שמיכל קורן משתמשת בו מכוון להנאה ולסיפוק שלעתים הם חלק מתהליך היצירה.
אין זה מייתר מצבי נפש אחרים שמופיעים ומשפיעים עליו.
פיטר יעקב מלץ מחפש בעבודותיו את המקום הטרי שבו הנביעה הראשונית הזאת, המובילה
ליצירה, מפעפעת. פיטר מדגיש את חשיבותו של המגע הפיזי הישיר עם החומר כמסייע לשמר
את תחושת האמינות לאורך תהליך מתמשך של יצירה. המגע הפיזי אינו נחלתם של אמנים
שיוצרים בחומר הקרמי. אבל החומר הקרמי ייחודי באיכויותיו ומכיל בתוכו )בתוך עצמו( התנגדות
שמאפשרת שיח בין היוצר לחומר.
טליה טוקטלי

אודות העמותה

גלריית BY.5

כתב עת 1280

אמני העמותה

הרשמו לעמותהצרו קשר