גיליון 35

דבר העורכת

טליה טוקטלי

במה מותרת הדמות חדת האוזן )ראו צילום השער( מן הזוגיים, מאלה שיכולים לקרוץ באחת מעיניהם או מאלה שסומק הלחיים מעניק להם זהות מוגדרת, ליצן או גברת?
חד אוזן זה מערער בנוכחותו על הסימטריה המוכרת בפיסול ראש ומעורר עניין. פיו, שמודגש באודם שפתיים, יכול להפיק מרגליות. דמות זו הוצגה בתערוכה טופסי טרווי – התערוכה השנתית של אגודת אמני קרמיקה בישראל. שם התערוכה מכוון למצבי אי סדר ופרימת הייררכיות עד כדי טירוף. אנחנו הקוראים, המתבוננים, יכולים להציף עצמנו בתהיות שקשורות לתחומי השיח כשמדובר ביצירה בחומר קרמי. במה מותר השימוש בחומר הקרמי? האם לעיצוב בחומר קרמי נחוצה הגדרה עצמאית, או שהוא יכול להיכלל בתחום העיצוב הכללי? הבידול ההיסטורי של פיסול קרמי מפיסול בחומרים אחרים – מה תוקפו היום? השיח האמנותי-תרבותי-חומרי רוטט. תחומים זולגים זה לתוך זה. ההגדרות ההיסטוריות, מיון על פי תחומים וכן תקינות התצוגה של יצירות עשויות חומר קרמי נבחנים מחדש. אני סבורה שזה תהליך מרתק שקשור לחיים סביבנו. תחום הקרמיקה שותף בבחינת מצבי מעבר ממקום למקום, ועצם נוכחותו בשדה התרבותי-אמנותי מעורר את שאלת הגדרת התחום. לו הייתי על יד הפסל ולא היה סביבי אף אחד, הייתי מלטפת את הצד הנטול ומהרהרת בידיות. לפעולת הדפדוף איכויות מעוררות השראה. נסו אותן תחילה.

אודות העמותה

גלריית BY.5

כתב עת 1280

אמני העמותה

הרשמו לעמותהצרו קשר