גיליון 29

דבר העורכת

יצירה מגולפת בגפרור, שקצהו דליק, חושפת בו זמנית את החומר שהיא עשויה ממנו ואת פשטות התכלותה. כמה מהכתבות בגיליון זה מתייחסות לריבוי. ריבוי פרטים, זמן ממושך, זוגות רבים של ידיים. הרבה זו מילה כוללנית, והשימוש בה עלול להישמע שטחי. אני סבורה שאם אצמיד אותה למושגי זמן כמו למשל "עבודה זו דורשת סבלנות רבה", או אם אפרק את המושג "זמן חומר" ואטען שתהליך ייבוש החומר דורש זמן, וזמן הוא חלק מהיותן של העבודות בתנור השרפה, נמצא שמשך זמן הוא אחד המושגים המגדירים את תחום העשייה החומרית.
טליה טוקטלי

אודות העמותה

גלריית BY.5

כתב עת 1280

אמני העמותה

הרשמו לעמותהצרו קשר