גיליון 24

דבר העורכת

אחת הדרכים לעיין בכתב עת היא לשייט בין הכתוב ובין הדימויים המצולמים. בגיליון זה הפרנו את החלוקה המוכרת למדורים, ואנו מציעים דפדוף ובעקבותיו התבוננות וקריאה. ייתכן שדימוי המופיע באחד מדפי הגיליון יהדהד תוך כדי קריאה בטקסט שאינו סמוך לו. ואפשר גם אחרת: דימוי יופיע ללא הקשר ישיר. זהו דימוי לעצמו, והוא עשוי להציף אצל הקורא אסוציאציות שונות – חומריות, רגשיות או אחרות – ואלה עשויות לעורר קשרים מוצנעים בין
הכתבות והצילומים. מהלך כזה מאפשר ומציע חוויית קריאה אישית, אחרת.
קריאה רעננה,
טליה טוקטלי

אודות העמותה

גלריית BY.5

כתב עת 1280

אמני העמותה

הרשמו לעמותהצרו קשר