הרשמה לסימפוזיון הקרמיקה ה26

למחירון הסימפוזיון לחצו כאן

✶ כרטיס במחיר סטודנט תקף לסטודנטים לקרמיקה ולעיצוב במוסדות אקדמיים מוכרים. 
✶ ההשתתפות בסדנאות פתוחה למשתתפי סימפוזיון הקרמיקה בלבד.